آموزش نصب

آموزش اولیه نصب دکتر وایمکس
در این قسمت سعی شده،نصب اولیه نرم افزار دکتر وایمکس آموزش داده شود. در ضمن برای آشنایی کامل شما کاربران محترم آموزش های نصب و کار با نرم افزار دکتر وایمکس و سایر نر م افزارهای مرتبط درون نرم افزار قرار داده شده است.