وایمکس

وایمکس در ایران

.وایمکس یکی از تکنولوژهای کاربردی برای اتصال به شبکه جهانی اینترنت به شمار می رود.

وایمکس در ایران توسط دو اپراتور بزرگ یعنی ایرانسل و مبین نت به مخاطبان ارائه می شود.

وایمکس به طور ساده با برقرار ارتباط با استفاده از امواج مایکرویو اقدام به برقرار ارتباط با دکل حامل تجهیزات وایمکس می کند در باور بسیاری از کاربران همه دکل های اپرا تور های تلفن همراه شامل تجهیزات وایمکس می باشد که این تفکر غلطی ست به این دلیل که اولا تجهیزات وایمکس لزوما روی دکل های اپراتور ها قرار نمی گیرد (قرار  گرفتن آن برای کاهش قیمت انجام می گیرد) دوما گران بودن خود تجهیزات و سوما در اکثر مواقع نیازی به راه اندازی این تجهیزات در همه نقاط نیست.

در ادامه تصویر تجهیزات وایمکس برای تشخیص آن برروی دکل های اپراتور ها نشان داده خواهد شد.

DOCTOR WIMAX

لطفا نظر بدهید